jueves, 23 de febrero de 2012

Presentámonos

 A través deste blog temos o propósito de acercarnos aos nosos alumnos e alumnas e ao mesmo tempo facilitarlle aos pais e nais do noso alumnado unha ferramenta coa que poder ver e participar nos traballos dos seus fillos e fillas.
Invitamos a todo aquel que queira participar no blog a que o faga pois a nosa idea é facer un proxecto común entre a escola e as familias.
Coñecidos os nosos anhelos e intencións, presentámonos:

                                                  CLAUSTRO CURSO 2011-2012

EQUIPO DIRECTIVO
 DIRECTORA: María José Cazorla Pena
 VICEDIRECTORA: Pilar Viña Ben
 XEFE DE ESTUDOS: Leopoldo Álvarez Aneiros
 SECRETARIA: Ana Caaveiro Anidos

PROFESORES-TITORES
 E. INFANTIL:      
                                Mª Carmen Carballido
                                Charo García
E. PRIMARIA:      
                                Bettina Vázquez
                                María López
                                Eva Teijeiro
                                Carmen Ferreiro
                                Juana Bouzamayor
                                Francisco Lois Ramos
E. SECUNDARIA: 
                                Pilar Viña
                                Ángeles Rouco
                                Ana Caaveiro
                                Leopoldo Álvarez


OUTROS PROFESORES
                                Rut Lesta (Audición e linguaxe)
                                Clara Romero (E. Primaria)
                                Daniel Agulló (Música)     
                                Fernando Vilar (E. Física)
                                Pablo López (Orientador)