martes, 15 de julio de 2014

LIBROS DE TEXTO 2014-15. LISTAXE E AXUDAS

AXUDAS LIBROS TEXTO 14-15
No DOG do 30 de maio saíu a orde que regula as axudas de libros.
As principais novidades son:
- O vale usarase exclusivamente para a adquisición de libros de texto.
- Rematado o curso, os libros que foron adquiridos con cargo ó vale, deberán ser devoltos ao centro.

E. INFANTIL

3 ANOS

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
1ºE.I.-2ºCiclo
NUBA 3-1º T  
Dimensión Nubaris  EDELVIVES/2012
 
9788426382733
Castelá
1ºE.I. 2ºCiclo
NUBA 3-2º T
Dimensión Nubaris EDELVIVES/2012
 9788426382740
 
Castelá
1ºE.I. 2ºCiclo
NUBA 3-3º T
Dimensión Nubaris EDELVIVES/2012
 
9788426382757
Castelá
1ºE.I. 2ºCiclo
Inglés
Jungle Fun Student`s book 1/Editorial Richmond/Alison Blair
-Jane Cadwallader/2011
9788466812924
Inglesa

 

MATERIAL

 

·         Mandilón vermello co nome do neno/a e tira para colgalo

·         Coxín

·         Vasiño de plástico con asa

·         Duas fotografía tamaño carnet

·         Muda completa en bolsa de plástico (so nenos/as de 3 anos)

NOTA: Todo co nome

 

O  material e libros  deberán entregalos no Centro, na Aula de Infantil:

 

Día 4 de setembro alumnos/as  de 3 anos (En horario de 12 a 14)

 

4 ANOS

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
2ºE.I. 2ºCiclo
MOLI 4-1º T
Dimensión Nubaris EDELVIVES/2012
 
9788426382771
Castelá
2ºE.I. 2ºCiclo
MOLI 4-2º T
Dimensión Nubaris  EDELVIVES/2012
 9788426382788
 
Castelá
2ºE.I. 2ºCiclo
MOLI 4-3º T
Dimensión Nubaris  EDELVIVES/2012
 
 9788426382795
Castelá
2ºE.I. 2ºCiclo
Caderno Escritura
Letrilandia nº 1 Pauta Montessori/Aurora Usero/EDELVIVES/2004
9788426371393
Castelá
2ºE.I. 2ºCiclo
Caderno Escritura
Letrilandia nº2 Pauta Montessori/Aurora Usero/EDELVIVES/2004
9788426371409
Castelá
2ºE.I. 2ºCiclo
Inglés
Jungle Fun Student`s book 3/Editorial Richmond/Alison Blair-Jane Cadwallader/2011
9788466813020
Inglesa


MATERIAL

 

·         Mandilón vermello co nome do neno/a e tira para colgalo

·         Coxín

·         Vasiño de plástico con asa

·         Una carpeta con cerre de gomas

·         Duas fotografía tamaño carnet

 

NOTA: Todo co nome

 

O  material e libros  deberán entregalos no Centro, na Aula de Infantil:

 

Día 5 de setembro alumnos/as de 4 e 5 anos (En horario de 12 a 14)

 

 

 

5 ANOS

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
3º EI 2ºCiclo
ARIS 5-1º T
 
Dimensión Nubaris  EDELVIVES/2012
 
 
9788426382818
 
Castelá
3º-EI-2ºCiclo
ARIS 5-2º T
Dimensión Nubaris  EDELVIVES/2012
 
9788426382825
 
Castelá
3ºEI-2ºCiclo
ARIS 5-3º T
Dimensión Nubaris  EDELVIVES/2012
 
 9788426382832
 
Castelá
3ºEI-2ºCiclo
Inglés
Jungle Fun Student`s book 3/Editorial Richmond/Alison Blair-Jane Cadwallader/2011
9788466813020
Inglesa
3ºEI-2ºCiclo
Caderno de Escritura
Letrilandia nº4-Pauta Montessori/Aurora Usero/EDELVIVES/2004
9788426371423
Castelá
3ºEI-2ºCiclo
Caderno de Escritura
Letrilandia nº 5-Pauta Montessori/Aurora              Usero/EDELVIVES/2004
9788426371430
Castelá
3ºEI-2ºCiclo
Libro de lectura
Letrilandia nº 1/Aurora Usero/EDELVIVES/2004
84-263-5583-8
Castelá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIAL

 

·         Mandilón vermello co nome do neno/a e tira para colgalo

·         Coxín

·         Vasiño de plástico con asa

·         Una carpeta con cerre de gomas

·         Duas fotografía tamaño carnet

 

NOTA: Todo co nome

 

O  material e libros  deberán entregalos no Centro, na Aula de Infantil:

 

Día 5 de setembro alumnos/as de 4 e 5 anos (En horario de 12 a 14)

 

 

1º E. PRIMARIA

 

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
1º E.P.
L.Castelá
Lengua Primeros Pasos Pauta Saber Hacer/ Equipo Editorial / Santillana/ 2014
9788468012803
Castelá
1º E.P.
L.Galega
Lingua Gall Saber Facer/ Equipo Editorial/ Santillana/ 2014
9788499721309
Galego
1º E.P.
C. Sociais
C. Sociais Gall. Saber Facer / Equipo Editorial / Santillana/ 2014
9788499722375
Galego
1º E.P.
C. Natureza
C. Natureza Gall. Saber Facer / Equipo Editorial / Santillana / 2014
9788499722351
Galego
1º E.P.
Matemáticas
Matemáticas Saber Hacer / Equipo Editorial/ Santillana/ 2014
978846801372
Castelá
1º E.P.
Lectura
La Nave de los Libros 1/ Equipo Editorial/ SANTILLANA/2011
978-84-294-6988-2
Castelá
1º E.P.
Inglés
ROOFTOPS 1 AB PK /Suzanne Torres&Paul Shipton/ OXFORD/2014
9780194503112
Inglés
1º E.P.
Inglés
ROOFTOPS 1 CB / Suzanne Torres & Paul Shipton /OXFORD/2014
9780194503020
Inglés

 

MATERIAL

·         2 Libreta pautadas pequenas (pauta 3,5 c/m)

·         Cadernos de Cálculo Anaya Nª  1 e 3

·         1 Paquete de folios (100 folios)

·         1 Carpeta grande tamaño folio

·         1 Carpeta de 2 anillas tamaño folio

·          Bloc de cartulinas, rotuladores, tesoiras, pegamento, ceras tipo plastidecor,  goma de nata,  lapis nº 2  , afialapis,  bolígrafos (azul e vermello pilot borrable), 1 estoxo de acuarelas, regra

·         Bloc de debuxo con marxe

·         1 estoxo

·         Axenda escolar

 

 

 

NOTA: Todo o material debe ir co nome

   
2
º E. PRIMARIA

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
2º E.P.
L.Castelá
Lengua pauta 2-los caminos del saber/Asunción Honrado e outros/Santillana/2011
9788468001937
Castelá
2º E.P.
L.Galega
Lingua  galega 2- os camiños do saber/Ánxela Carril e outros/Santillana/2011
978-84-8224-981-0
Galego
2º E.P.
C.do Medio
C. do Medio  gallego 2-os camiños do saber/Aurora Moral e outros/Santillana/2011
978-84-8224-984-1
Galego
2º E.P.
Matemáticas
Matemáticas 2-Los caminos /Equipo Editorial/Santillana/2011
978-84-294-9670-3
Castelá
2º E.P.
Lectura
Ensalada de letras-lectura 2/S.M./2010
9788467513561
Castelá
2º E.P.
Inglés
Surprise 2 Activity Book/V: Reilly/OXFORD/2011
9780194408073
Inglés
2º E.P.
Inglés
Surprise 2 Class Book+ multirom/V. Reilly/OXFORD/2011
978-0-19-4409469
Inglés

 

MATERIAL

·         3 Libretas pautadas pequenas (pauta 3,5 c/m) (Poden traer as libretas que non remataron en 1º)

·         1 libreta cuadriculada pequena

·         Cálculo Anaya 6 e 7

·         Bloc de cartulinas, rotuladores, tesoiras, pegamento, goma de nata) ceras tipo plastidecor, lapis nº 2, bolígrafos (azul e vermello – pilot borrable) ,regla e afialapis

·         1 Carpeta grande tamaño folio

·         1 Estoxo

·         1 Estoxo de acuarelas

·         Bloc de debuxo con marxe

·         Axenda escolar

 

 

NOTA: Todo o material debe ir co nome

 
3º E. PRIMARIA

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
3º E.P.
L.Castelá
Lengua Cast. SABER HACER/Equipo editorial /Santillana/2014
9788468011967
Castelá
3º E.P.
L.Galega
Lingua  galega – SABER FACER/Equipo editorial /Santillana/2014
9788499722498
Galego
3º E.P.
Matemáticas
Matemáticas SABER HACER/Equipo Editorial/Santillana/2014
9788468012865
Castelá
3º E.P.
C. Sociais
C. Sociais + Atlas Gall. SABER FACER/ EQUIPO Editorial/ SANTILLANA/2014
9788499724058
Galego
3º E.P.
C. Naturais
C. Natur. Gall. SABER FACER/Equipo Editorial/ SANTILLANA/2014
9788499724034
Galego
3º E.P.
Relixión
Religión Católica PEREGRINOS/Equipo Editorial/Santillana/2014
9788468020662
Castelá
3º EP.
Valores S. /C.
Valores Sociales y Civ  Gall. / Equipo Editorial/ SANTILLANA/2014
9788499723976
Galego
3º E.P.
Inglés
ROOFTOPS 3 AB / Sarah Philips, Suzanne Torres& Paul Shipton/ OXFORD/2014
9780194503365
Inglés
3º E.P.
Inglés
ROOFTOPS 3 CB/ Sarah Philips, Suzanne Torres& Paul Shipton/ OXFORD/2014
9780194503358
Inglés

 

 

MATERIAL

 

·         2  Libretas  cuadriculadas grandes con marxe

·         3 Libretas grandes de pauta estreita con marxe de espiral

·         Lapis, goma, afialapis, bolígrafos (azul e vermello borrables ), tesoiras, pegamento de barra, regra, cartabón, ceras ou pinturas, compás, rotuladores, tabla, semicírculo

·         Carpeta grande de anillas: tamaño folio + fundas plásticas tamaño A4 multitaladro

·         Bloc de debuxo con marco

 

DICCIONARIOS   

RECOMENDADOS :                                     GALEGO ( Xerais o Galaxia)

                                                                                Galego- Castelán

                                                                                  Castelán-Galego

                                                                                 

                                                                              CASTELÁN ( Espasa Escolar ou Larousse )

 

 

 

 


4º E. PRIMARIA

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
4º E.P.
L.Castelá
Lengua Cast. Los Caminos del saber/Equipo editorial /Santillana/2012
978-84-294-7770-2
Castelá
    E.P.
L.Galega
Lingua  galega - Os camiños /Equipo editorial /Santillana/2012
978-84-9972-073-9
Galego
4º E.P.
C.do Medio
C. do Medio  gallego -Os camiños /Equipo editorial /Santillana/2012
978-84-9972-191-0
Galego
4º E.P.
Matemáticas
Matemáticas Los caminos /Equipo Editorial/Santillana/2012
978-84-680-1008-3
Castelá
4º E.P.
Relixión
Religión Católica Los Caminos/Equipo Editorial/Santillana/2012
978-94-680-0983-4
Castelá
4º E.P.
Inglés
Surprise 4 Class Book+ multirom/S. Mohamed/OXFORD/2012
9780194409483
Inglés
4º E.P.
Inglés
Surprise 4 Activity Book/S. Mohamed/OXFORD/2012
9780194408097
Inglés

 

MATERIAL

 

·         3 Libretas  grandes de pauta estreita con marxe de espiral

·         2  Libretas  grandes cuadriculadas con marxe de espiral

·         Lapis, goma, afialapis, bolígrafos (azul e vermello borrables), tesoiras, pegamento, regla, cartabón, compás, ceras ou  pinturas, rotuladores, tabla, semicirculo.

·         Carpeta 4 anillas tamaño folio+ fundas plásticas  tamaño A4 Multitaladro

·         Bloc de debuxo con marco

 

 

DICIONARIOS: GALEGO (Xerais ou Galaxia)

                                                                  Castelán-Galego

                                                                   Galego-Castelán

                RECOMENDADOS          CASTELLANO (Espasa Escolar o Larousse)

 
5º E. PRIMARIA

 

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
5º E.P.
L..Castelá
L. Castellana  SABER HACER/ Equipo Editorial/Santiillana/2014
9788468010571
Castelá
5º E.P.
L..Galega
L.Galega  SABER FACER /Equipo Editorial/ Santillana/ 2014
9788499722160
Galego
5º E.P.
C. Sociais
C. Sociais + Atlas Gall. / Equipo Editorial/ Santilana/ 2014
9788499723914
Galegp
5º EP.
C. Naturais
C. Natur. Gall. SABER FACER/ Equipo Editorial/ Santillana/2014
9788499724041
Galego
5º E.P.
Matemáticas
Matemáticas SABER HACER/ Eq. Editorial/ Santillana/ 2014
9788468010663
Castelá
5º E.P.
Inglés
ROOFTOPS 5 AB / Katherine Bilsborough, Steve Bilsborough& Paul Shipton/ OXFORD/2014
9780194503686
Inglesa
5º E.P.
Inglés
ROOFTOPS 5  CB/ / Katherine Bilsborough, Steve Bilsborough& Paul Shipton/ OXFORD/2014
9780194503679
Inglesa
5º E.P.
Relixión
Relixión Católica Peregrinos/ Equipo Editorial/ Santillana/2014
9788468025186
Galego
5º E.P.
Valores S y C
Valores Sociais y Cívicos / Equipo Editorial/ Santillana/ 2014
9788499723952
Castelá

 
MATERIAL

·         5 Libretas cuadriculadas grandes con marxe (poden traer as libretas que non remataron en 4º EP )

·         Lapis, goma, afialapis, bolígrafos (azul e vermello), cartabón, compás, semicírculo, regra, ceras ou pinturas, rotuladores, tesoiras, pegamento.

·         Bloc de debuxo

 

·         DICCIONARIOS RECOMENDADOS: CASTELÁN (Real Academia Española)

                                                                            GALEGO- Obradoiro-Santillana

                                                                                   INGLÉS: Collins/Oxford/Larousse


6º E. PRIMARIA


Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
6ºE.P.
L.Castelá
Lengua 6º  Primria-La casa del saber/Obradoiro-SANTILLANA/ Equipo Editorial/2010
978-84-294-9337-5
Castelá
6º E.P.
L.. Galega
Lingua 6 Primria-A casa do saber/VVAA/Obradoiro-SANTILLANA/ Equipo Editorial/2010
978-84-8224-963-6
Galega
6º E.P.
Inglés
Surprise 6 Class Book+ multirom/S. Mohamed/OXFORD/2012
9780194409506
Inglesa
6º E.P.
Inglés
Surprise 6 Activity Book/S. Mohamed/OXFORD/2012
9780194409384
Inglesa
6º E.P.
Matemáticas
6 PRI Matemáticas –La casa del saber-Mochila ligera /SANTILLANA/ Equipo Editorial/2010
978-84-294-9383-2
Castelá
6º E.P.
Ciencias Medio
C. do medio 6 – A casa do saber/Obradoiro-SANTILLANA./Equipo Editorial/2009
978-84-8224-970-4
Galego
6º E.P.
Relixión
Relixión Católica 6º/VVAA/EVEREST-galicia/2006
84-403-0912-0
Galego

 

MATERIAL

 

 

·         5 Libretas grandes cuadriculadas (poden traer as libretas que non remataron en 5º EP)

·         1 paquete de folios. (80 gramos)

·         Bolígrafos (azul e vermello), goma, afialapis, escuadra, cartabón, semicírculo, compás, e regra.

·         Bloc de debuxo

 

·         DICCIONARIOS RECOMENDADOS: CASTELÁN (Real Academia Española)

                                                                            GALEGO- Obradoiro-Santillana

                                                                                   INGLÉS: Collins/Oxford/Larousse …

 
1º ESO

 

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
1º ESO
Matemáticas
Matemáticas  -los caminos/Equipo editorial/SANTILLANA/2010
978-84-294-5495-6
Castelá
1º ESO
C.da Natureza
Ciencias Natureza- os camiños/Equipo Editorial/ OBRADOIRO SANTILLANA/2011
978-84-8224-995-7
Galego
1º ESO
Xeografía e Hª 1ºESOº
Xeografía e Hª os camiñosr/Equipo Editorial/ OBRADOIRO -SANTILLANA/2011
978-84-8224-996-4
Galego
1º ESO
Inglés
English World ESO 1- Student’s Book/Linda Marks y Emily Devlin /BURLINGTON/2011
978-9963-48-477-5
Inglesa
1º ESO
Inglés
English World ESO 1-Workbook /Linda Marks y Emily Devlin/BARLINGTON/2011
978-9963-48-478-2
Inglesa
1º ESO
Francés
LA BANDE 1-Livre éléve/Equipo editorial/SANTILLANA/2010
978-84-927-2908-1
Francés
1º ESO
Francés
LA BANDE 1 Cahier+separ+CD/Equipo Editorial/SANTILLANA/2010
978-84-927-2909-8
Francés
1º ESO
Plástica
Plástica –Matices I los caminos/ Equipo Editorial/SANTILLANA/2010
978-84-294-3773-7
Castelá
1º ESO
L Galega e Lit. 1º
lingua  e lit.-os camiños/Equipo editorial-Obradoiro-SANTILLNA/2011
978-84-8224-993-3
Galego
1º ESO
L.Castelá e Lit. 1º
Lengua y Lit. – debate los caminos/Equipo editorial,/SANTILLANA/2010
978-84-294-0811-9
Castelá

 
MATERIAL

 

·         1 Libreta grande cuadriculada para cada materia

·         Escuadra , cartabón, semicírculo, compás, regra, bolígrafos (azul e vermello) lapis, goma, afialapis, pinturas,tesoiras, pegamento, folios (paquete 500)

·         CALCULADORA CIENTÍFICA (Fx 82-Fraction)

 

·         DICCIONARIOS RECOMENDADOS: 

 

CASTELÁN -Diccionario del estudiante –Real  Academia Española (Santillana)

      GALEGO – Ediccións Xerais

      INGLÉS:  Collins/Oxford …

      FRANCÉS: Vox/Larousse …

 

2º ESO

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
2º ESO
Matemáticas
Matemáticas  -los caminos/Equipo editorial/SANTILLANA/2011
978-84-294-6846-5
Castelá
2º ESO
C.da Natureza
Ciencias Natureza- os camiños/Equipo Editorial/ OBRADOIRO SANTILLANA/2011
978-84-9972-117-0
Galego
2º ESO
Xeografía e Hª 2ºESOº
Xeografía e Hª os camiños/Equipo Editorial/ OBRADOIRO -SANTILLANA/2012
978-84-9972-124-8
Galego
2º ESO
Inglés
English World ESO 2 - Student’s Book/Linda Marks y Emily Devlin /BURLINGTON/2011
978-9963-48-486-7
Inglesa
2º ESO
Inglés
English World ESO 2º-Workbook /Linda Marks y Emily Devlin/BURLINGTON/2011
978-9963-48-4874
Inglesa
2º ESO
Francés
LA BANDE 1-Livre l’élève/SANTILLANA Français-2011
978-84-927-2908-1
Francés
2º ESO
Francés
LA BANDE 1 Cahier d`activité/SANTILLANA Français-2011
978-84-927-2909-8
Francés
2º ESO
Música
Música 1º Ciclo ESO/GALINOVA/2012
978-84-9737-190-2
Galego
2º ESO
L Galega e Lit. 2º
Lingua  e Lit.-os camiños/Equipo editorial/Obradoiro-SANTILLANA/2012
978-84-9972-096-8
Galego
2º ESO
L.Castelá e Lit. 2º
Lengua y Lit. – Debate Los caminos/Equipo editorial/Obradoiro-SANTILLANA/2011
978-84-680-0011-4
Castelá

 
 

·         Mantemos o libro, caderno e material de francés de 1º ESO

 
MATERIAL

 

·         8 Libretas grandes cuadriculadas

·         Escuadra , cartabón, semicírculo, compás, regra, bolígrafos (azul e vermello) lapis, goma, afialapis, pinturas,tesoiras,pegamento,folios

·         CALCULADORA CIENTÍFICA (Fx 82-Fraction)

·         Memoria USB (Pendrive) (OPCIONAL)

·         FLAUTA

·         DICCIONARIOS RECOMENDADOS: 

                       CASTELÁN -Diccionario del estudiante –Real  Academia Española (Santillana)

                       GALEGO – Ediccións Xerais

       INGLÉS:  Collins/Oxford …

       FRANCÉS: Vox/Larousse …

 

 

 

 

·         Pila 6V ó 9V,  Cable telefónica monohilo rígido

·         1 Listón de madera de sección cuadrada 2x2 cm, 2 Listones de madera de  sección circular de 1 cm de diámetro, 2 Listones de madera de sección circular de 0,6 cm de diámetro, Motor eléctrico de 5V, Cola blanca de madera, Sierra de pelo, Tablero de madera contrachapada de 5 mm de grosor de tamaño DIN A3

(Este material non hai que traelo ata o mes de novembro

 

3º ESO

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
3º ESO
Bioloxía e Xeoloxía
3 ESO BIOLOXÍA E xeoloxía-Os camiños /Equipo Editorial/SANTILLANA-OBRADOIRO/2011
978-84-8224-999-5
Galego
3º ESO
Física e Q.
Física y Química-los caminos /Equipo Editoriala/OBRADOIRO-SANTILLANA/2010
978-84-294-3027-1
Castelá
3º ESO
L.Galega e Literatura.
3 ESO Ligua  Lit./Os camiños/ Equipo Editorial/SANTILLANA-Obradoiro/2011
978-84-8224-997-1
Galego
3º ESO
L.Castelá e Literatura
3 Eso  Lengua y Lit.. Debate los camiños/ Equipob Editorial/SANTILLANA/2010
978-84-294-0813-3
Castelá
3º ESO
Xeografía
3 ESO Xeografía os camiños/Equippo Editorial/SANTILLANA-OBRADOIRO/2011
978-84-8793-743-9
Galego
3º ESO
L.Inglesa
English  World ESO 3º Student´s book/Linda Marks y Emily .
Devlin/BURLINGTON/2011
978-9963-48-495-9
Inglesa
3º ESO
L. Inglesa
English  World ESO 3º Workbook /Linda Marks y Emily Devlin/ BURLINGTON/2011
978-9963-48-496-6
Inglesa
3º ESO
L.Francesa
LA BANDE 3 LIVRE L ÉLÈVE / EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA/2010
978-84-927-2914-2
Francés
3º ESO
L.Francesa
LA BANDE 3 Cahier+separ+CD/ Equipo editorial/ SANTILLANA 2010
978-84-927-2915-9
Francés
3º ESO
Música
Música 3º / P. Fernández e outros/GALINOVA/2011
978-84-9737155-1
 
Galego
3º ESO
Matemáticas
Mat. 3º ESO/Los caminosl/Equipo editorial/ Santillana/2010
978-84-294-3775-1
Castelá


 

MATERIAL

·         1 Libreta grande cuadriculada para cada materia

·         Escuadra , cartabón, semicírculo, compás, regra, bolígrafos (azul e vermello) lapis, goma, afialapis, pinturas,tesoiras,pegamento,folios

·         CALCULADORA CIENTÍFICA (Fx 82-Fraction)

·         Memoria USB (Pendrive) (RECOMENDABLE – Varias materias)

·         FRAUTA

·         DICCIONARIOS RECOMENDADOS: 

      CASTELÁN -Diccionario del estudiante –Real  Academia Española (Santillana)

      GALEGO – Ediccións Xerais, Santillana

      INGLÉS:  Collins/Oxford …

      FRANCÉS: Vox

 

·         Placa electrónica de entrenamiento -Board, Relé de doble contacto 6V, Pila 9V, Resistencia LDR, 2 Diodos Led, Resistencias varias desde 500 ohmios hasta 100kiloohmios ( valores intermedios entre ellas variado), 2 Condensadores 22 mF(microfaradios), 3 transistores NPN BC548, Cable telefónico monofío ríxido, motor eléctrico.

(Este material non hai que traelo ata o mes de novembro)

 
 
4º ESO

Curso e etapa
Área
 Materia Ámbito
 Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
4º ESO
Bioloxía e Xeoloxía
4 ESO Bioloxía e Xeoloxía- Os camiños /Equipo Editorial/OBRADOIRO-SANTILLANA /2012
978-84-9972-140-8
Galego
4º ESO
Física e Q.
Física y Química-los caminos /Equipo Editorial/ SANTILLANA/2011
978-84-680-0033-6
Castelá
4º ESO
L.Galega e Literatura.
4 ESO Ligua e Lit./Os camiños/ Equipo Editorial/ OBRADOIRO-SANTILLANA- /2012
978-84-9972-131-6
Galego
4º ESO
L.Castelá e Literatura
4 ESO  Lengua y Lit.. Debate Los camiños/ Equipo Editorial/SANTILLANA/2011
978-84-680-0015-2
Castelá
4º ESO
Historia
4 ESO Historia Os camiños/Equipo Editorial/ OBRADOIRO- SANTILLANA /2012
978-84-9972-152-1
Galego
4º ESO
L.Inglesa
English  World ESO 4- Student´s book/Linda Marks y Emily
Devlin/BURLINGTON/2012
978-9963-48-504-8
Inglesa
4º ESO
L. Inglesa
English  World ESO 4 Workbook /Linda Marks y Emily Devlin/ BURLINGTON/2012
978-9963-48-505-5
Inglesa
4º ESO
L.Francesa
LA BANDE 3 LIVRE L ÉLEVE / EQUIPO EDITORIAL SANTILLANA/2010
978-84-927-2914-2
Francés
4º ESO
L.Francesa
LA BANDE 3 Cahier+separ+CD/ Equipo editorial/ SANTILLANA 2010
978-84-927-2915-9
Francés
4º ESO
Matemáticas
4 ESO Mat.  Opción B /Los caminos/Equipo editorial/ Santillana/2011
978-84-680-0024-4
Castelá
 
 
 
 
 

 

·         Mantemos o libro, caderno e material de francés de 3º ESO

 

MATERIAL

 

·         1 Libreta grande cuadriculada para cada materia

·         Escuadra , cartabón, semicírculo, compás, regra, bolígrafos (azul e vermello) lapis, goma, afialapis,pinturas,tesoiras,pegamento,folios

·         CALCULADORA CIENTÍFICA (Fx 82-Fraction)

·         Memoria USB (Pendrive) (OPCIONAL)

·         FRAUTA

 

·         DICCIONARIOS RECOMENDADOS: 

 

CASTELÁN -Diccionario del estudiante –Real  Academia Española (Santillana)

        GALEGO – Ediccións Xerais

        INGLÉS:  Colins/Oxford …

        FRANCÉS: Vox/Larousse …